Portafoli

Beneficis

Equip

Projectes

Contacta

info@eiskills.net

Orientació acadèmica i professional

Disposem de coneixement i experiència per sistematitzar processos d'orientació i aplicar-los a cada situació i/o requeriment concret

Som un equip expert en soft skills

Generem continguts i dissenyem eines tecnològiques per implementar solucions d'Orientació acadèmica i professional

El nostre objectiu

Oferir a les organitzacions solucions innovadores per facilitar l'encaix professional de les persones i afrontar problemàtiques estructurals del mercat.

Context

L’orientació

entesa com un procés continu que s’inicia a l’escola i que acompanya a la persona al llarg de la vida

És part de la solució:

Perquè facilita la selecció d’estudis en totes les etapes formatives

Perquè contribueix a la inserció i al posicionament en el mercat de treball

Perquè permet un major encaix de l’oferta amb la demanda en el curt, mig i llarg termini

Portafoli

Eines

Plataforma de selecció d’estudis des dels darrers cursos dels ensenyaments obligatoris fins la Universitat passant pel Batxillerat i la Formació Professional, amb el doble objectiu de:

Facilitar a través de l’anàlisi competencial als estudiants la selecció d’estudis.

I als Centres educatius (Instituts públics, Centres privats i Universitats), la captació dels estudiants més idonis a les seves diferents ofertes d’estudis.

Solucions per centres educatius

Facilitar la selecció d’estudis als estudiants i la captació d’estudiants als Centres.

Solucions per Administració Educativa

Introducció de la matèria i l’avaluació competencial als plans educatius per crear els currículums competencials dels alumnes

Solucions per Municipis

Implementació de processos d’orientació per competències als Instituts d’un territori per facilitar la presa de decisions dels alumnes.

Campus virtual

Capsules formatives (20h) de competències transversals

Eines

Plataforma d’ocupabilitat, amb un doble objectiu:

Que les persones, mitjançant l’anàlisi competencial, obtinguin el seu perfil professional i a través del matching identifiquin les seves fortaleses i debilitats per assolir els seus objectius professionals.

Que les empreses puguin definir els perfils ideals per cada lloc de treball que necessiten incorporar i seleccionar als candidats més idonis.

Solucions per les AAPP i organismes de foment de l'ocupació

Diagnòstics personalitzats per conèixer i millorar el perfil competencial de les persones.

Solucions per a empreses

Definició de perfils competencials dels llocs de treball i processos de preselecció de candidats per ocupar-los.

Campus virtual

Capsules formatives (20h) de competències transversals

Beneficis

Contacta amb nosaltres

Estem a la teva disposició per atendre totes les teves consultes i/o comentaris

contacta

Equip

SOCIS

COL.LABORADORES

Jordi Oliveras Coll

Director, Economista i Auditor de comptes. Després dels JJOO de 1992 va exercir un paper rellevant en...

Llegir més -

Rafa Porcel

Director de Projectes i continguts. Pedagog. Va cursar el Programa de Doctorat en Educació i Democràcia...

Llegir més -

COL.LABORADORES

Irene Bachetti

Project Manager. Graduada en Business and Economics en la Università di Bologna. Després de viure entre...

Llegir més -

Marta Colomer

Responsable de metodologia i gestió competencial. Professora i Educadora Social, formada en...

Llegir més -

Josep Francí Carreté

Consultor i Filòsof en excedència. Les seves funcions com a consultor de formació i com a...

Llegir més -

Projectes

Orientació per competències per a joves (PICE)

Client

Cambra de Comerç de Barcelona

Col·lectiu beneficiari

Joves entre els 16 els 29

Resultats obtinguts

Implementació d’una solució tecnològica que:

  • introdueix i recolza l’orientació per competències
  • permet obtenir el perfil competencial dels participants del Programa.

Objectiu

Introduir la metodologia d’orientació per competències a les formacions del PICE per incrementar la motivació dels joves cap al retorn als estudis i/o inserció al mercat laboral.

Indicadors d’èxit

Alt grau de satisfacció del cliente i dels seus tècnics, que segueixen utilitzant la solució.

Més de 1.500 joves atesos per tot Catalunya, amb un alt nivell de satisfacció expressat en les enquestes.

Orientació integral

Client

Municipis

Col·lectiu beneficiari

Persones del municipi que accedeixen als serveis d’orientació.

Resultats obtinguts

Introdueix i recolza l’orientació per competències en:

  • les escoles
  • els programes dirigits a joves en risc d’exclusió
  • els programes dirigits a aturats de llarga durada

Objectiu

Articular les accions orientadores dels diferents actors municipals per garantir una orientació professional per competències de qualitat des de l’Educació Secundaria Obligatòria fins la jubilació.

Indicadors d’èxit

Alt grau de satisfacció del client. El model ha millorat la coordinació dels serveis municipals implicats.

Més de 200 persones ateses, amb un 95% d’entre elles expressant un alt nivell de satisfacció.

Programa d’orientació per l’èxit educatiu

Client

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Col·lectiu beneficiari

Alumnat de 3º i 4º de ESO dels centres participants

Resultats obtinguts

Creació de propostes didàctiques que guien els docents per impulsar l’orientació des de les assignatures i avaluar competencial l’alumnat.

Posta en marxa d’una solució tecnològica que recolza la implementació de les propostes didàctiques.

Objectiu

Reforçar l’orientació per competències a l’ESO com a element clau per facilitar la presa de decisions i prevenir l’abandonament escolar prematur.

Indicadors d’èxit

Després d’una prova pilot exitosa a 24 escoles per tot el territori, el Programa està a l’espera de l’assignació de recursos per implementar-se a tots els Centres de Secundària.

Programa per la selecció d’estudis

Client

Universitats

Col·lectiu beneficiari

Joves interessats en cursar estudis universitaris

Resultats obtinguts

Creació d’una plataforma que permet realitzar un contrast multidimensional i interactiu entre el perfil de l’estudiant i el perfil ideal definit per cada estudi.

Objectiu

Potenciar l’orientació acadèmica per millorar la selecció dels estudiants i prevenir l’abandonament dels estudis.

Indicadors d’èxit

La plataforma s’incorpora a la web de la Universitat i s’utilitza a tots els actes de presentació de la seva oferta d’estudis.

Més de 1.000 joves orientats, amb un alt nivell de satisfacció expressat a les enquestes.

Projecte per incorporar col·lectius marginals en l’economia formal

Client

“Instituto Para la Economía Social (IPES)” de Bogotà

Col·lectiu beneficiari

Venedors ambulants i les seves famílies.

Resultats obtinguts

Posta en marxa d’una solució tecnològica que:

  • sistematitza els processos d’atenció als venedors
  • introdueix i recolza l’orientació per competències
  • permet obtenir el perfil competencial dels usuaris

Objectiu

Introduir la metodologia d’orientació per competències a les línies d’intervenció per incrementar les possibilitats d’incorporar a l’economia formal als venedors ambulants.

Indicadors d’èxit

Després de la prova pilot realitzada, s’ha decidit que aquesta sigui la plataforma de gestió, orientació i seguiment pròpia d’IPES.

una de les principals companyies tecnològiques del país (www.hiberus.com), és el nostre partner tecnològic per disposar en tot moment de la tecnologia més adequada.

Contacta amb nosaltres

Nom

Telèfon

Email

Ciutat

Comentaris

Política de Privacitat

  • Calle Goya 99, Esc.A, 2ºD. 28001 Madrid
  • Mallorca 1, 1ªpl - despatx 8 - 08014 Barcelona